lördag 24 november 2012

Kvalitet i fritidshem del 6 + bilder från veckan.

Kvalitet i fritidshem.

Jämställdhet mellan flickor och pojkar.

Det är viktigt att personalen:

reflekterar över sitt eget förhållningssätt till manligt och kvinnligt och diskuterar hur den pedagogiska miljö kan utformas för att stärka jämställdhetsarbetet och

aktivt arbetar för jämställdhet mellan flickor och pojkar integrerat i verksamheten.

Vi tar ofta upp genus perspektivtet när vi planerar vår verksamhet. Som jag ser genusarbetet så handlar det om värdering, vad anses viktigt, coolt och mysigt. Om man lyckas få alla aktiviteter lika viktiga, coola och mysiga så får man med alla sorts människor på det. Om man har två halvor och den ena anses "pojkig" och den andra "flickig" så måste man få välja det som passar mig oavsett kön och ålder. Här ska det vara fördomsfritt och utan kommentarer om vad du som individ vill och väljer. Som personal har vi ett stort ansvar för att locka alla barn att prova saker från de båda halvorna, sedan väljer barnet själv vad det vill ägna den mesta tiden till.

Jag tycker vi kommit långt med att få både flickor och pojkar att göra många aktiviteter tillsammans. Ibland glömmer jag bort att tänka på det i verkstaden, för där är det ofta lika många pojkar som flickor som vill karda, virka eller rita adventskalendrar. Jag har faktiskt svårt att se vad som anses flickigt och pojkigt och då har vi ju kommit långt.

Det jag känner vi behöver jobba på är att få med flickorna på att prova det som anses som mer pojkaktigt. Här är gymnastiksalen en viktig arena. Att få alla med på alla lekar är däremot svårt då alla flickor (eller pojkar för den delen) sett eller spelat tex Star Wars, Sagan om ringen osv. Det som de lyckats samlas kring är Super Mario och Harry Potter, vilket är kul. Det är viktigt med samma referenser om man ska kunna leka ihop.

Det här är ett ständigt pågående arbete som kräver aktiv planering och utvärdering.

Här följer en rad bilder där pojkar och flickor gör samma saker:


Bilder från veckan:
1 Klubben som jobbat med luffarslöjd och virkat en mandarinväska.
2 Blåbärsskogen


Ettorna i Blåbärsskogen med spritkök, vi gjorde blåbärs/nyponsoppa och tall/en te.


Den första tovade bollen klar, de blir jättefina!


Förskoleklassernas killar i gymnastiksalen tillsammans med Erik.
Ser fram emot de nästkommande veckorna med julpyssel och adventsfirande!
Marta

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar