måndag 14 mars 2016

Klubben vecka 11 - Fredagskul

Under det här året har vi låtit eleverna själva få styra över vår aktivitet "fredagskul". Aktiviteten går ut på att vi varje fredag gör någonting alla tillsammans på klubben som helst ska vara någonting som känns roligt för alla inför helgen.

I allmänna råd i fritidshem står det:
Det är nödvändigt att det finns en progression i verksamheten över tid för att eleverna ska få möjlighet till nya och fördjupade kunskaper och erfarenheter samt ett successivt ökat ansvar. Elev­erna behöver uppleva att de utvecklas och utmanas i verksam­heten genom åren och inte är hänvisade till liknande aktiviteter och utbud från år till år. På så sätt går det att bevara deras glädje och entusiasm inför att lära sig och ta itu med nya utmaningar. Det är också viktigt att elevernas ansvar och inflytande ökar med stigande ålder och mognad.

Därför har vi nu valt att lägga ansvaret på eleverna att ordna olika former av aktiviteter på klubben. Vi har fått vara med om allt möjligt, som t ex en presentation om Ariana Grande, fått tillverka magiskt slime och tre-kamp. Barnen visar att de kan ta sitt ansvar och planerar många olika sorters aktiviteter och de som inte leder deltar i.

Den här veckan har vi haft syslöjdssalen som fredagskul. Tre tjejer i blåvalarna hade gjort tre stationer där de som ville fick välja vad de ville göra. Man fick virka, sy påskkycklingar eller jobba med egna projekt man inte färdigställt.fredag 4 mars 2016

Klubbnytt och fredagskul

I tisdags hade vi ett stormöte med alla barn på klubben då vi har lite nya saker på gång. Det har bildats många tidningsredaktioner på klubben på senaste tiden vilket är jätteroligt!

Den här veckan har vi satt igång en tidning som alla barn på klubben får vara med och skriva på. Tidningen heter "Klubbnytt" efter en demokratisk omröstning på stormötet.
Om någon vill skriva om någonting i tidningen får de dra en lapp ur ett kuvert där det står vad de ska skriva om, t ex sport, kultur, utrikes eller knep och knåp. I veckans slut sätter vi ihop tidningen som kommer att finnas att läsa i biblioteket och i snooker-rummet. 


Vi har utgått från kursplanen i svenska och "Allmänna råd för fritidshem"när vi planerat den här aktiviteten.

Ur kursplanen i svenska åk 4-6:
    •    Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbygg­ nad och typiska språkliga drag.
    •    Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Ur ”Allmänna råd för fritidshem”:

”Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsam­mans med andra.”


Nu till något helt annat, nämligen veckans fredagskul. Två killar från blåvalarna anordnade trekamp där grenarna var springa med äpple på sked, hoppa säck och drag-kamp. Det var två lag som kämpade mot varandra. Väldigt kul och uppskattat. Dragkampsrepet användes flitigt även när tävlingen var över.