lördag 24 november 2012

Kvalitet i fritidshem del 6 + bilder från veckan.

Kvalitet i fritidshem.

Jämställdhet mellan flickor och pojkar.

Det är viktigt att personalen:

reflekterar över sitt eget förhållningssätt till manligt och kvinnligt och diskuterar hur den pedagogiska miljö kan utformas för att stärka jämställdhetsarbetet och

aktivt arbetar för jämställdhet mellan flickor och pojkar integrerat i verksamheten.

Vi tar ofta upp genus perspektivtet när vi planerar vår verksamhet. Som jag ser genusarbetet så handlar det om värdering, vad anses viktigt, coolt och mysigt. Om man lyckas få alla aktiviteter lika viktiga, coola och mysiga så får man med alla sorts människor på det. Om man har två halvor och den ena anses "pojkig" och den andra "flickig" så måste man få välja det som passar mig oavsett kön och ålder. Här ska det vara fördomsfritt och utan kommentarer om vad du som individ vill och väljer. Som personal har vi ett stort ansvar för att locka alla barn att prova saker från de båda halvorna, sedan väljer barnet själv vad det vill ägna den mesta tiden till.

Jag tycker vi kommit långt med att få både flickor och pojkar att göra många aktiviteter tillsammans. Ibland glömmer jag bort att tänka på det i verkstaden, för där är det ofta lika många pojkar som flickor som vill karda, virka eller rita adventskalendrar. Jag har faktiskt svårt att se vad som anses flickigt och pojkigt och då har vi ju kommit långt.

Det jag känner vi behöver jobba på är att få med flickorna på att prova det som anses som mer pojkaktigt. Här är gymnastiksalen en viktig arena. Att få alla med på alla lekar är däremot svårt då alla flickor (eller pojkar för den delen) sett eller spelat tex Star Wars, Sagan om ringen osv. Det som de lyckats samlas kring är Super Mario och Harry Potter, vilket är kul. Det är viktigt med samma referenser om man ska kunna leka ihop.

Det här är ett ständigt pågående arbete som kräver aktiv planering och utvärdering.

Här följer en rad bilder där pojkar och flickor gör samma saker:


Bilder från veckan:
1 Klubben som jobbat med luffarslöjd och virkat en mandarinväska.
2 Blåbärsskogen


Ettorna i Blåbärsskogen med spritkök, vi gjorde blåbärs/nyponsoppa och tall/en te.


Den första tovade bollen klar, de blir jättefina!


Förskoleklassernas killar i gymnastiksalen tillsammans med Erik.
Ser fram emot de nästkommande veckorna med julpyssel och adventsfirande!
Marta

söndag 18 november 2012

Kvalitet i fritidshem del 5 + bilder från veckan

Normer och Värden.
Det är viktigt att personalen:
-aktivt arbetar för att de normer och värden som beskrivs i läroplanen är en integrerad del i det vardagliga arbetet med att stödja barns utveckling och kopplar samman det med hur barnet utvecklar förmågan att ta ansvar och ha inflytande och

-strävar efter att se det unika hos varje barn och medvetet arbetar med att olikheterna i gruppen ses som en tillgång.


Så här står det:
-Personalen har många möjligheter att lyfta fram och tillsammans med barnen hantera och diskutera att människor är olika. I en miljö där olikheter ses som något naturligt och självklart ges barnen möjlighet att utveckla förståelse och tolerans för olika sätt att tänka och vara. Här är personalgruppens sammansättning och vår acceptens gentemot varandra viktig. I vår personalgrupp finns det äldre-yngre, manliga-kvinnliga, tystlåtna-pratsamma. Några av oss vuxna gillar att leka kull eller spela fotboll några andra gillar att skapa eller vara ute i skogen. Hur vi behandlar varandra och det klimat vi i personalen lyckas skapa är en av grundstenarna för hur barnen kommer acceptera varandras olikheter. Här tycker jag att vi kommit långt och det är något som rektor Nina då och då påminner oss om att tänka på. 

I den barngrupp som man jobbar närmast kan man ganska snart scanna av de personligheter som finns i den. Sedan gäller det att fånga upp var och ens intressen och lyfta ett i taget. Inom lärarledd sport, lek och skapande verksamhet är det lätt att få med sig många barn som smalas kring det enskilda barnets önskemål. Har jag tex ett barn som älskar att tälja så kommer det snabbt ett helt gäng som vill vara med. Sedan har man andra barn som vill leka utan vuxenstyrning och snabbt får igång lekar tillsammans, där behöver man inte lägga lika stort engagemang. Här måste man se till att de mindre lekbenägna barnen får en möjlighet att slå sig in och finna sin roll i leken.Här följer bilder från veckan:1 Blåbärsskogen med ettorna.

 2 Blåbärsskogen med tvåorna.

3 Klubbens utflykt till Aktivum.

1 På tisdagen var ettorna i Blåbärsskogen, vi täljde och tecknade med kolkrita på tjocka pappersskivor. 
Några av dessa står utställda i matsalen.                                                                         
    Täljning pågår.
                                         Lite suddig bild tyvärr, men här tecknas det med kolkrita.

                                       Här är en fin täljd barkbit, är det en katt, kanin eller uggla?
                           2.  På torsdags var tvåorna i Blåbärsskogen, vi hade med oss spritkök. 
De fick prova på att sätta ihop dem och sedan vispa nypon/blåbärssoppa.                                
   Solen lyste och vi hade en så mysig eftermiddag.

              En av tjejerna hade gjort tallte tidigare, så hon visade oss hur man gjorde det.                           Det var riktigt gott med tallbarrste så vi provade med enbarrste också.Det var värmande med en kopp te.


3 Klubbens besök på Aktivum biohuset.Här är alla samlade för information och gruppfoto.                               Scenen i biosalongen lockade till X-factor och alla var med, 
några skötte draperier, andra sjöng och några satt i juryn.


Virpi ger instruktioner till tårtbak.


Här läggs smaskens på tårtbotten.Hur mycket mjölk behöver man?


Och här ser ni resultaten:En fantastisk eftermiddag!

Nu går vi snart mot advent och jul, vi startar under vecka 48 med julpyssel.
Om ni eller era barn tycker något om vår verksamhet säg till så vi kan förändra och få nya idéer!

Ser fram emot en ny vecka! 

Marta

söndag 11 november 2012

Kvalitet i fritidshem del 4.

Kvalitet i Fritidshem
är Skolverkets allmänna råd för fritidshem och ett komplement till Läroplanen för oss på fritids. Vi fortsätter nu här på bloggen att visa hur dessa råd ligger till grund för det vi gör.
Vi kommer gå direkt in på det 4:e kapitlet som heter Arbetet i fritidshemmet.
I detta kapitel finns följande rubriker:

Fritidshemmets uppdrag
Normer och värden
Jämställdhet mellan flickor och pojkar
Barns delaktighet och inflytande
Ett mångkulturellt fritidshem
Särskilt stöd
Samarbete mellan fritidshem och hem
Samarbete med andra verksamheter

Normer och Värden.
Det är viktigt att personalen
-aktivt arbetar för att de normer och värden som beskrivs i läroplanen är en integrerad del i det vardagliga arbetet med att stödja barns utveckling och kopplar samman det med hur barnet utvecklar förmågan att ta ansvar och ha inflytande och

-strävar efter att se det unika hos varje barn och medvetet arbetar med att olikheterna i gruppen ses som en tillgång.

Det allra viktigaste under denna rubrik är  människors lika värde oavsett ålder, kön, religion eller etnicitet. Som barn är man ganska egocentrisk, vilket man också behöver få vara för att växa som individ, men man behöver också tillsammans med andra lära sig att ta hänsyn och visa respekt för olikkheter.
I Kvalitet i fritidshem står det:
-Fritidshemmets verksamhet bygger på tanken att barns socialisation och utveckling sker i grupp. Barns självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra. 


Fungerar individ kontra gruppen som detta mänskliga berg som vi har på bild ovanför att någon klättrar högst upp och låter sina kompisar ta bördan av sina val. 
Eller har kompisarna hjälpt sin kompis högst upp för att kunna nå dit den behöver? 
Sådana här frågeställningar brottas man av dagligen, normer och värderingar....

Barnen behöver få ta ansvar över sina egna saker och de olika val som man gör under dagen. Hur tar man det ansvaret utan att det går ut över andra och låter man sina kompisar få välja/utföra aktiviteter fritt?

Vi försöker ge barnet eget inflytande på det viset att det har aktiviteter att välja mellan. Visst är det så att det oftast är vi i personalen som bestämt aktiviteterna, men ibland frågar jag en grupp barn under dagarna vad de vill göra eller var de vill gå på utflykt. Sedan försöker man få in önskemålen i planeringen. Här känner jag dock att vi kunde göra mera för att få med barnen i planeringen genom storsamlingar osv.

Här har vi våra grundprinciper på Gripsholmsskolan som står under vår policy, de får avsluta denna del av kapitlet Normer och värden:

Vi jobbar aktivt med att hitta rätt balans mellan kärlek och gränser. Vi
jobbar envetet och med fullt engagemang i alla sammanhang. Vi värnar om
kvalitet framom kvantitet. Vi respekterar varandra och känner förtroende för
varandra. Vi låter hjärnan, hjärtat och hälsan vara en del av allt vi gör i
skolan. Vi värnar om en öppen dialog både i och utanför skolan. Vi går in för
att hjälpa och inte stjälpa varandra.


Nästa vecka den andra delen:

Det är viktigt att personalen:
-strävar efter att se det unika hos varje barn och medvetet arbetar med att olikheterna i gruppen ses som en tillgång.

Ser fram emot en ny vecka med nya frågeställningar att hantera.
Marta