söndag 30 september 2012

Kvaitet i fritidshem del 2.

Förra veckan startade jag en serie som handlar om "kvalitet i fritidshem". Detta är också namnet på en bok med råd till fritidshemmen som är utgiven av Skolverket. Här fortsätter jag att kommentera den andra punkten under kapitlet Arbetet i Fritidshemmet.
  • erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och intressen....
Vad är en meningsfull fritid? Vem kan svara på det utan att bli alltför filosofisk? Skulle vi fråga barnen/föräldrarna tror jag vi skulle få lika många svar som barn/föräldrar vi frågade. 
Så här står det i kvalitet i fritidshem:

"Förut­sättningar för att barnen skall uppleva fritiden som meningsfull är att verksam­heten är trygg, rolig och stimulerande där lek och skapande får stort utrymme och formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter. Det innebär att innehållet i verksamheten kommer att variera beroende på barnens erfarenheter, situation, intressen, skolans inriktning eller närmiljöns resurser."

Det är därför vi har olika avdelningar Förskoleklassen, Klass 1-2 och Klubben 3-5, de äldre och yngre barnen har inte alltid samma erfarenheter eller intressen. Inte därmed sagt att de äldre barnen inte vill leka eller skapa, de gör det bara på en annan nivå. Vi har mycket på lek och skapande och håller just nu på med våra Afrika inspirerande projekt där vi vill att alla gör vissa moment. Alla barn hittar ju inte till skapandet själva och behöver då en liten knuff av oss. 
Rörelse, skapande och lek är viktiga hörnstenar i vår Eftis verksamhet. Här följer bilder som visar på detta:
Skapande
Barn skapar ju också på helt egna sätt med klossar....

i lego....

på papper (ett slags krigsspel som ritas fram) visst blir det som ett konstverk?

Ibland är ju gränsen mellan lek och skapande hårfin, lego tex har ju båda delarna.
Här kommer ett citat ur Kvalitet i fritidshem om leken:


"Genom leken kan barns mönster i sätt att tänka, lösa problem och hantera information förändras och utvecklas. De prövar och utvecklar sin fysiska, psy­kiska och sociala kompetens. Det är i leken barn får prova olika sociala roller och lägga grunden till sin identitet. Det kan också handla om förmågan att kunna läsa av andra och försöka förstå hur de tänker det vill säga att utveckla den empatiska
förmågan. 

Leklotteri.

"När det gäller att stödja och stimulera barns utveck­ling och lärande kan fri lek behöva vuxnas närvaro. Ofta krävs regler för att leken ska fungera. Att gemensamt skapa regler som kan följas eller brytas är en form av träning i demokratiskt tänkande. Fritidshemmet är en viktig pedago­gisk arena för barn att lära sig respektera olikheter och olika åsikter och inse nödvändigheter av kompromisser."

"Barn har ett stort rörelsebehov. Det är därför viktigt att erbjuda rikliga tillfällen till regelbundna fysiska aktiviteter i fritidshemmets vardag där kreativitet, lust och lek fokuseras så att alla barn vill delta."När förskoleklasserna går till gymnastiksalen har de alltid gemensamma lekar för att få med alla. De äldre barnen har ofta ett annat fokus på vad de vill göra och behöver få friheten att välja själva. Dans är en viktig del av rörelse. Här två exempel på det:

Maskeradbalen förra våren där alla i klass F-4 tränade och dansade menuett.

En bild från vår dansföreställning våren 2011 om hållbar utveckling.


Här kommer lite bilder på hur varierat utbudet och aktiviteterna kan vara:Täljning i samband med Blåbärsskogen.

Fiske i samband med Lottenlund.
.
Shownummer ute i Viken.


Lek ute i Viken med byggpallar och däck.

Innebandy i gymnastiksalen.

Legobygge.

Sitta i en backe och prata.

Skapande verksamhet.

Mellis ute såväl som inne.

Nästa vecka ska jag förklara hur vi på Gripsholmsskolans Eftis....

  •  .......förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.
På återkommande!

lördag 22 september 2012

Kvalitet i fritidshem

Kvalitet i Fritidshem
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1727
är Skolverkets allmänna råd för fritidshem och ett komplement till Läroplanen för oss på fritids. Vi kommer under de närmsta veckorna ägna Eftis bloggen till att visa hur vi jobbar med att försöka följa dessa råd på Gripsholmsskolans Eftis.
Kommentera gärna och ge oss feedback på detta så vi kan bli ännu bättre, det är viktigt med en levande diskussion.

Vi kommer gå direkt in på det 4:e kapitlet som heter Arbetet i fritidshemmet.
I detta kapitel finns följande rubriker:

Fritidshemmets uppdrag
Normer och värden
Jämställdhet mellan flickor och pojkar
Barns delaktighet och inflytande
Ett mångkulturellt fritidshem
Särskilt stöd
Samarbete mellan fritidshem och hem
Samarbete med andra verksamheter

under dessa rubriker finns allmänna råd som jag kommer ta ett per blogg och visa hur vi jobbar med dem.

Fritidshemmets uppdrag
Det är viktigt att personalen :
  • utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt,
  • erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och intressen och
  • förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling
Vi på Gripsholmsskolans Eftis har öppet innan och efter skolan samt under loven. Vi har ett tema, Afrika i år, som inspirerar vår verksamhet på skolan. Gripsholmsskolans fyra tyngdpunktsområden är de som ska genomsyra Eftis tiden också, därför är inte Eftis verksamheten ett tyngdpunktsområde. Om man ska ha friluftsdag på hösten/vintern under skoltid försöker vi att inte lägga utflykt på Eftis, under våren/sommaren kan det dock vara aktuellt då vi alltid är ute.
Här kommer några exempel på hur vi kompletterar skolans Afrika arbete:

 Alla barnen ska få prova på afrikansk batik, en tygbit 25cmx25cm 
som färgas med hjälp av mjöl/vatten och sedan textilfärg.

 Här har "degen" av mjöl och vatten torkat och ska nu målas över med färg. När färgen torkat knäcks "degen" bort och mönster uppstår. Dessa lappar ska bli ett lapptäcke till slut.

 Av läskburkar gör man bilar och leksaker på bla Madagaskar,
det är svårt men med tålamod blir det riktigt fint.

 Här får barnen måla med inspiration av bilder på massajer och afrikansk musik.

Vi ger barnen möjlighet att befästa sina kunskaper tex i läs och räkneinlärning med olika spel, böcker och uppgifter som vi har på Eftis. Vi eftersträvar att ha pedagogiska spel som Barnens alfapet, memory, kortspel och Monopol som ger en hel del räkneövningar. Virkning, pärlarbeten, lego, olika sorters byggande är väldigt bra för finmotoriken, men även för det som man i matematiken kallar för mönsterseende. Idrott och rörelse har vi mycket för dem som vill/behöver utveckla grovmotoriken. En match på fotbollsplanen kan innehålla träning i motorik, socialt samspel, regellära m.m.
Genom att vara i skogen ger man barnen en naturlig motorikbana:)
Men vi kompletterar även skolan genom att ge barnen en verksamhet vars tyngdpunkt är att det är barnets fritid, alltså det behöver få välja vad det vill göra inom möjliga ramar.
Här följer bilder på detta:


Twister ger både träning i motorik och socialt samspel.

Vår älskade fotbollsplan som ger träning på många olika saker.

Virkning ger väldigt bra finmotorisk träning.


En bild från sommar Eftis då kort spel var populärt.

Tanken är ju inte att barnen ska tänka på vad de lär sig hela tiden. Det är vi pedagoger som ska ge barnen "gratis" kunskap på ett roligt och inspirerande sätt. Det är det som är kärnan i fritidshems pedagogiken.

Nästa vecka på Eftisbloggen! 
-vi svarar på hur vi i personalen:
  • erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och intressen 
missa inte detta:)

 Marta Hårdstedt fritidspedagog.

söndag 16 september 2012

Vecka 37

Välkommen till Klubben!
Gripsholmsskolans Eftis verksamhet för klass 3-5 som håller till i lokalerna på andra våning i Viken. Här kan man rita, spela spel, sy, göra sina läxor eller bara "hänga" med sina kompisar. 
Vissa dagar när vädret är fantastiskt är vi ute, men vi har inte utflykter på Eftisschemat.
 Detta för att de ska hinna med läxor plus de olika aktiviteterna som de vill göra med kompisarna 
efter att man ibland slutar sent. 
Om man vill är man välkommen att följa med de andra åskurserna när de går till tex 
Blåbärsskogen eller Lottenlund. 
En dag i veckan har vi gymnastiksalen.

Här i biblioteket är hjärtat av "Klubben".

 Tidningen Kamratposten är tydligen väldigt intressant många fångades till läsning. 
Här en blivande hydda i kartong inspirerad av vårt tema Afrika.

 Skönt att bara få ligga och läsa och ta det lugnt samtidigt som några andra pysslar och pratar bakom.


 Vår musiksal finns också tillgänglig för verksamhet, här spelas det både gitarr, ukulele och trumma. Många av barnen har ritat och lekt krig på papper länge, vi ville försöka ge dem lite omväxling och fånga dem till att spela ett strategispel tillsammans, så vi har beställt spelet Risk. 
(De får naturligtvis fortsätta med sina egna krigsspel också.)
I veckan kom det och de andra nya spelen Portobello Market (ett annat strategispel) och Monopol. 
Inte helt lätta i sina regler, men med hjälp av Virpi och många kloka barn tror jag nog man kom igång?
Populärt var det iallafall:)

 Det finns en syhörna också med symaskin, garner, mönster och tyg. 
Här skapas många saker och hörs mycket skratt.
När det är fint väder flyttas verksamheten ut:


Så underbart att kunna sitta ute i denna miljö och tillverka i detta fall armband inspirerade av de foton som finns i matsalen med kort från Tanzania.
Maja i Vargarna är en hejare på att virka, här en underbar sköldpadda:)

På fotbollsplanen är det alltid full aktivitet, bollspel, lek eller bara för att vila i det mjuka gräset.....

Vi ser fram emot att utveckla denna Klubb tillsammans med våra äldre barn så de verkligen ska trivas och vilja vara kvar hos oss på eftermiddagarna!

Idags läget har vi 92% av Gripsholmsskolans barn inskrivna på Eftis vilket är jätteroligt!