söndag 11 november 2012

Kvalitet i fritidshem del 4.

Kvalitet i Fritidshem
är Skolverkets allmänna råd för fritidshem och ett komplement till Läroplanen för oss på fritids. Vi fortsätter nu här på bloggen att visa hur dessa råd ligger till grund för det vi gör.
Vi kommer gå direkt in på det 4:e kapitlet som heter Arbetet i fritidshemmet.
I detta kapitel finns följande rubriker:

Fritidshemmets uppdrag
Normer och värden
Jämställdhet mellan flickor och pojkar
Barns delaktighet och inflytande
Ett mångkulturellt fritidshem
Särskilt stöd
Samarbete mellan fritidshem och hem
Samarbete med andra verksamheter

Normer och Värden.
Det är viktigt att personalen
-aktivt arbetar för att de normer och värden som beskrivs i läroplanen är en integrerad del i det vardagliga arbetet med att stödja barns utveckling och kopplar samman det med hur barnet utvecklar förmågan att ta ansvar och ha inflytande och

-strävar efter att se det unika hos varje barn och medvetet arbetar med att olikheterna i gruppen ses som en tillgång.

Det allra viktigaste under denna rubrik är  människors lika värde oavsett ålder, kön, religion eller etnicitet. Som barn är man ganska egocentrisk, vilket man också behöver få vara för att växa som individ, men man behöver också tillsammans med andra lära sig att ta hänsyn och visa respekt för olikkheter.
I Kvalitet i fritidshem står det:
-Fritidshemmets verksamhet bygger på tanken att barns socialisation och utveckling sker i grupp. Barns självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra. 






Fungerar individ kontra gruppen som detta mänskliga berg som vi har på bild ovanför att någon klättrar högst upp och låter sina kompisar ta bördan av sina val. 
Eller har kompisarna hjälpt sin kompis högst upp för att kunna nå dit den behöver? 
Sådana här frågeställningar brottas man av dagligen, normer och värderingar....

Barnen behöver få ta ansvar över sina egna saker och de olika val som man gör under dagen. Hur tar man det ansvaret utan att det går ut över andra och låter man sina kompisar få välja/utföra aktiviteter fritt?

Vi försöker ge barnet eget inflytande på det viset att det har aktiviteter att välja mellan. Visst är det så att det oftast är vi i personalen som bestämt aktiviteterna, men ibland frågar jag en grupp barn under dagarna vad de vill göra eller var de vill gå på utflykt. Sedan försöker man få in önskemålen i planeringen. Här känner jag dock att vi kunde göra mera för att få med barnen i planeringen genom storsamlingar osv.

Här har vi våra grundprinciper på Gripsholmsskolan som står under vår policy, de får avsluta denna del av kapitlet Normer och värden:

Vi jobbar aktivt med att hitta rätt balans mellan kärlek och gränser. Vi
jobbar envetet och med fullt engagemang i alla sammanhang. Vi värnar om
kvalitet framom kvantitet. Vi respekterar varandra och känner förtroende för
varandra. Vi låter hjärnan, hjärtat och hälsan vara en del av allt vi gör i
skolan. Vi värnar om en öppen dialog både i och utanför skolan. Vi går in för
att hjälpa och inte stjälpa varandra.


Nästa vecka den andra delen:

Det är viktigt att personalen:
-strävar efter att se det unika hos varje barn och medvetet arbetar med att olikheterna i gruppen ses som en tillgång.

Ser fram emot en ny vecka med nya frågeställningar att hantera.
Marta

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar