fredag 4 mars 2016

Klubbnytt och fredagskul

I tisdags hade vi ett stormöte med alla barn på klubben då vi har lite nya saker på gång. Det har bildats många tidningsredaktioner på klubben på senaste tiden vilket är jätteroligt!

Den här veckan har vi satt igång en tidning som alla barn på klubben får vara med och skriva på. Tidningen heter "Klubbnytt" efter en demokratisk omröstning på stormötet.
Om någon vill skriva om någonting i tidningen får de dra en lapp ur ett kuvert där det står vad de ska skriva om, t ex sport, kultur, utrikes eller knep och knåp. I veckans slut sätter vi ihop tidningen som kommer att finnas att läsa i biblioteket och i snooker-rummet. 


Vi har utgått från kursplanen i svenska och "Allmänna råd för fritidshem"när vi planerat den här aktiviteten.

Ur kursplanen i svenska åk 4-6:
    •    Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbygg­ nad och typiska språkliga drag.
    •    Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Ur ”Allmänna råd för fritidshem”:

”Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsam­mans med andra.”


Nu till något helt annat, nämligen veckans fredagskul. Två killar från blåvalarna anordnade trekamp där grenarna var springa med äpple på sked, hoppa säck och drag-kamp. Det var två lag som kämpade mot varandra. Väldigt kul och uppskattat. Dragkampsrepet användes flitigt även när tävlingen var över.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar