måndag 14 mars 2016

Klubben vecka 11 - Fredagskul

Under det här året har vi låtit eleverna själva få styra över vår aktivitet "fredagskul". Aktiviteten går ut på att vi varje fredag gör någonting alla tillsammans på klubben som helst ska vara någonting som känns roligt för alla inför helgen.

I allmänna råd i fritidshem står det:
Det är nödvändigt att det finns en progression i verksamheten över tid för att eleverna ska få möjlighet till nya och fördjupade kunskaper och erfarenheter samt ett successivt ökat ansvar. Elev­erna behöver uppleva att de utvecklas och utmanas i verksam­heten genom åren och inte är hänvisade till liknande aktiviteter och utbud från år till år. På så sätt går det att bevara deras glädje och entusiasm inför att lära sig och ta itu med nya utmaningar. Det är också viktigt att elevernas ansvar och inflytande ökar med stigande ålder och mognad.

Därför har vi nu valt att lägga ansvaret på eleverna att ordna olika former av aktiviteter på klubben. Vi har fått vara med om allt möjligt, som t ex en presentation om Ariana Grande, fått tillverka magiskt slime och tre-kamp. Barnen visar att de kan ta sitt ansvar och planerar många olika sorters aktiviteter och de som inte leder deltar i.

Den här veckan har vi haft syslöjdssalen som fredagskul. Tre tjejer i blåvalarna hade gjort tre stationer där de som ville fick välja vad de ville göra. Man fick virka, sy påskkycklingar eller jobba med egna projekt man inte färdigställt.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar