lördag 22 september 2012

Kvalitet i fritidshem

Kvalitet i Fritidshem
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1727
är Skolverkets allmänna råd för fritidshem och ett komplement till Läroplanen för oss på fritids. Vi kommer under de närmsta veckorna ägna Eftis bloggen till att visa hur vi jobbar med att försöka följa dessa råd på Gripsholmsskolans Eftis.
Kommentera gärna och ge oss feedback på detta så vi kan bli ännu bättre, det är viktigt med en levande diskussion.

Vi kommer gå direkt in på det 4:e kapitlet som heter Arbetet i fritidshemmet.
I detta kapitel finns följande rubriker:

Fritidshemmets uppdrag
Normer och värden
Jämställdhet mellan flickor och pojkar
Barns delaktighet och inflytande
Ett mångkulturellt fritidshem
Särskilt stöd
Samarbete mellan fritidshem och hem
Samarbete med andra verksamheter

under dessa rubriker finns allmänna råd som jag kommer ta ett per blogg och visa hur vi jobbar med dem.

Fritidshemmets uppdrag
Det är viktigt att personalen :
  • utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt,
  • erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och intressen och
  • förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling
Vi på Gripsholmsskolans Eftis har öppet innan och efter skolan samt under loven. Vi har ett tema, Afrika i år, som inspirerar vår verksamhet på skolan. Gripsholmsskolans fyra tyngdpunktsområden är de som ska genomsyra Eftis tiden också, därför är inte Eftis verksamheten ett tyngdpunktsområde. Om man ska ha friluftsdag på hösten/vintern under skoltid försöker vi att inte lägga utflykt på Eftis, under våren/sommaren kan det dock vara aktuellt då vi alltid är ute.
Här kommer några exempel på hur vi kompletterar skolans Afrika arbete:

 Alla barnen ska få prova på afrikansk batik, en tygbit 25cmx25cm 
som färgas med hjälp av mjöl/vatten och sedan textilfärg.

 Här har "degen" av mjöl och vatten torkat och ska nu målas över med färg. När färgen torkat knäcks "degen" bort och mönster uppstår. Dessa lappar ska bli ett lapptäcke till slut.

 Av läskburkar gör man bilar och leksaker på bla Madagaskar,
det är svårt men med tålamod blir det riktigt fint.

 Här får barnen måla med inspiration av bilder på massajer och afrikansk musik.

Vi ger barnen möjlighet att befästa sina kunskaper tex i läs och räkneinlärning med olika spel, böcker och uppgifter som vi har på Eftis. Vi eftersträvar att ha pedagogiska spel som Barnens alfapet, memory, kortspel och Monopol som ger en hel del räkneövningar. Virkning, pärlarbeten, lego, olika sorters byggande är väldigt bra för finmotoriken, men även för det som man i matematiken kallar för mönsterseende. Idrott och rörelse har vi mycket för dem som vill/behöver utveckla grovmotoriken. En match på fotbollsplanen kan innehålla träning i motorik, socialt samspel, regellära m.m.
Genom att vara i skogen ger man barnen en naturlig motorikbana:)
Men vi kompletterar även skolan genom att ge barnen en verksamhet vars tyngdpunkt är att det är barnets fritid, alltså det behöver få välja vad det vill göra inom möjliga ramar.
Här följer bilder på detta:


Twister ger både träning i motorik och socialt samspel.

Vår älskade fotbollsplan som ger träning på många olika saker.

Virkning ger väldigt bra finmotorisk träning.


En bild från sommar Eftis då kort spel var populärt.

Tanken är ju inte att barnen ska tänka på vad de lär sig hela tiden. Det är vi pedagoger som ska ge barnen "gratis" kunskap på ett roligt och inspirerande sätt. Det är det som är kärnan i fritidshems pedagogiken.

Nästa vecka på Eftisbloggen! 
-vi svarar på hur vi i personalen:
  • erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och intressen 
missa inte detta:)

 Marta Hårdstedt fritidspedagog.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar