söndag 13 januari 2013

Kvalitet i fritidshem del 7

Barns delaktighet och inflytande.

Det är viktigt att personalen:

aktivt arbetar för barns rätt till ansvar, delaktighet och inflytande i verksamheten utifrån erfarenhet, ålder och mognad och 
tydliggör för barnen sambanden mellan delaktighet, inflytande över och ansvar för fattade beslut.

Vi arbetar mycket med att barnen ska ansvara för sina saker som att hänga upp sina kläder och skor. Städa efter både sig och andra, med andra ord vi hjälps åt. 

Magnet tavlan som vi har både uppe i Flygeln och på Klubben har flera viktiga moment för barnen. 
De ska välja vad de vill göra, tillsammans med andra eller själv. 
De ska ansvara för att flytta sin magnet när de byter rum och sätta den på sidan när de går hem.

Något vi behöver jobba mer med är delaktighet och inflytande, här skulle jag vilja ha stormöten där de får följa en demokratisk process angående aktiviteter på Eftis. 
Idag går vi runt till barnen och frågar vad de vill/behöver ha för att kunna utveckla sina pågående verksamheter. 

En annan typ av delaktighet och inflytande är ju att barnet själv väljer vad det vill göra i de olika rummen som erbjuds. Tex i verkstaden är det väldigt fritt vad de vill skapa, likaså vad de vill spela för spel eller rita. 

Här är det olika ansvar beroende om man går i tex förskoleklass eller på Klubben. Barnen i förskoleklass och 1-2 har ett mer vuxenstyrt schema, men får friheter inom ramarna som finns i schemat. Klubbens barn i klass 3-5 har ju inga utflykter bestämda eller några måsten, här är det upp till barnen att välja och hitta på vad de vill göra. Naturligtvis med uppbackning av personal. 

Vi får ofta påminna om våra förhållningsregler och följa upp hur dessa följs. På Klubben är det än mer viktigt att man följer reglerna eftersom det är en friare verksamhet. Här måste man kunna ta ansvar för fattade beslut även om man kanske inte alltid är med och fattar dem.

Som sagt skulle jag vilja få med barnen mer i beslutsprocessen, då det alltid är roligare att följa beslut man själv förstår och fått vara med att författa. Jag hoppas vi kan komma igång med stormöten under våren.

Här följer några bilder från en vintrig skolgård:


Anita och Magnus kunde inte vänta på att få dansa vals!

 

På Nobeldagen i december hade vi vals träning och fri dans i gymnastiksalen. Här två tjejer med attityd och en ring av dansande killar. Mitt "halleluja moment" var när vi var minst 40 barn som dansade fri balett tolkning till Svansjön. Underbart!

Har inte fått bilderna från denna vecka från de andra i personalen än, återkommer när jag fått dem.
Ser fram emot en kall och snöig vecka med snötema:)
Marta

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar