fredag 2 mars 2012

Vecka 9

Menuett är en dansrytm i lugn trefjärdedels takt som oftast dansats som pardans
men även förekommit som gruppdans.
Namnet menuett är franska; menuet kommer ursprungligen från ordet menu, liten.
Namnet syftar troligen på menuettens korta steg, pas menus. Vid sin höjdpunkt under sjuttonhundratalets förra hälft var menuetten elegant, sirlig och ceremoniell. Ursprungligen var menuetten en dans som dansades vid hov och på fina herresäten; den introducerades vid det franska hovlivet kring 1650, var som populärast på 1700-talet
och levde kvar in på 1800-talet.

Dansen spred sig även till den lantliga befolkningen, och menuetter är därför vanliga i spelmansmusik främst i de svenskspråkiga delarna av Finland, där den fortlevt i obruten tradition ända till våra dagar, men finns även dokumenterad i Värmland och vissa andra trakter i Sverige. Menuetten som dans finns i levande tradition åtminstone i Österbotten.
(text från Vikipedia)

Menuettträning med Björnar, Vargar, 3:or och 4:or.

Höger nig, vänster, höger, vänster nig......


I verkstaden tillverkar vi masker till balen.
Så kom då våren och äntligen kan sandlådan börja nyttjas igen.
Flyttfåglarna har kommit tillbaka.

Leklotteri kan man även leka utomhus, så vi tog ut lite rekvisita.
Detta kommer vi göra fler gånger och utveckla.
Här är vikarie Emilia med och får ta del av ett teparty.

Vad tillhör våren mer än en fotbollsmatch på grusplan?

Vi avslutar denna veckas blogg med bilder från en av veckans mysigaste mellis.
Nämnligen i gläntan i Blåbärsskogen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar